சென்டருக்கான விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள்

 • 1. பொதுவானது
  இறுதிப் பயனராக நீங்கள் எங்களை அல்லது எங்கள் ரீடைலரை அணுகும்போது கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி நீங்கள் சேவைகளை அணுகுவதையும் பெறுவதையும் இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் நிர்வகிக்கும். சேவைகளை அணுகி பயன்படுத்துவதன் மூலம், இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் ("விதிமுறைகள்") ஏதேனும் கூடுதல் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும்/அல்லது எதிர்கால மாற்றங்கள் உட்பட, இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்குக் கட்டுப்படுவதை இறுதிப் பயனராக நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். நீங்கள் சேவைகளை அணுகுவதும் பயன்படுத்துவதும் தன்னார்வமானது மற்றும் உங்கள் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் உள்ளது என்பதையும், இந்தியாவில் ("பிரதேசம்") சேவைகளை அணுகுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் விதிமுறைகள் உங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் என்பதையும் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். உங்கள் அணுகல் மற்றும் சேவைகளின் பயன்பாடு பிராந்தியத்தில் நடைமுறையில் உள்ள பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு உட்பட்டது, மேலும் அவ்வப்போது திருத்தப்படும் ("பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள்") சேவைகளை அணுகும் மற்றும் பயன்படும் உங்கள் செயல், ஸ்பைஸ் டிஜிட்டல் லிமிடெட்டின் ("ஸ்பைஸ்") இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கைகளுக்கு (கீழே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது) உங்கள் முழுமையான ஒப்புதலாக கருதப்படுகிறது.
 • 2. சேவைகள்
  இங்குள்ள சேவைகள், ஸ்பைஸ் மணி (வாலட்) மூலம் இறுதிப் பயனராக ("நீங்கள்/இறுதிப் பயனர்") நீங்கள் பெறும் கட்டணச் சேவைகளைக் குறிக்கும். பேமெண்ட் மற்றும் செட்டில்மென்ட் சிஸ்டம் சட்டம் 2007 இன் கீழ் RBI வழங்கிய அங்கீகாரத்தின் கீழ் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் உங்கள் வாலெட்டில் பதிவு செய்த பிறகு உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுடன் இணைக்கப்படும். பேமெண்ட் சேவைகளில் மணி டிரான்ஸ்பர் சேவைகள் அடங்கும். சேவைகளைப் பெறுவதற்கான நோக்கத்திற்காக, குறிப்பிட்ட தகவலை வழங்குவதன் மூலம் நீங்கள் உங்களைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். வெரிஃபிகேஷன் மற்றும் வெற்றிகரமான பதிவுக்குப் பிறகு, உங்கள் பயனர் கணக்கு ("பயனர் கணக்கு") மொபைல் வாலெட்டின் வடிவத்தில் உருவாக்கப்படும், இதன் மூலம் நீங்கள் சேவைகளைப் பெற முடியும்.
 • 3. தனியுரிமைக் கொள்கை & தரவு பாதுகாப்பு
  சேவைகளைப் பயன்படுத்தும் போது ஸ்பைஸுக்கு நீங்கள் வழங்கும் எந்தவொரு தனிப்பட்ட தகவலும், வெப்சைட்டில் கிடைக்கும் அதன் தனியுரிமைக் கொள்கைக்கு ("தனியுரிமைக் கொள்கை") இணங்க ஸ்பைஸால் பயன்படுத்தப்படும்.
 • 4. தனியுரிம உரிமைகள் மற்றும் உரிமம்
  • 4.1. வெப்சைட் மற்றும் சேவைகளில் உள்ள அனைத்து வர்த்தக முத்திரைகள், பதிப்புரிமை, தரவுத்தள உரிமைகள் மற்றும் பிற அறிவுசார் சொத்துரிமைகள், ஸ்பைஸ் மற்றும்/அல்லது சேவைகள் தொடர்பான எந்தவொரு பெயர், மார்க் அல்லது லோகோ ஆகியவை ஸ்பைஸ் அல்லது ஸ்பைஸின் உரிமதாரர்களுக்கு நேரடியாகச் சொந்தமானவை. இந்த அடையாளங்கள் மற்றும் லோகோக்களில் ஏதேனும் ஒரே மாதிரியான அல்லது குழப்பமான முறையில் ஒத்திருக்கும் பெயர், மார்க் அல்லது லோகோவை நீங்கள் மாற்றியமைக்கவோ அல்லது பயன்படுத்தவோ கூடாது. சேவைகள் மற்றும் வெப்சைட்டின் அணுகல் மற்றும் பயன்பாடு, சேவைகள் மற்றும்/அல்லது வெப்சைட்டில் உள்ள அல்லது ஸ்பைஸுடன் தொடர்புடைய அறிவுசார் சொத்துக்களின் எந்தவொரு வடிவத்திலும் உள்ள உரிமைகள் உட்பட எந்தவொரு இயற்கையான உரிமையையும் உங்களுக்கு வழங்கப்படாது என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். சேவைகள் மற்றும் வெப்சைட்டை அணுகும் மற்றும் பயன்படுத்தும் போது, ​​ஸ்பைஸ் அல்லது ஸ்பைஸின் உரிமதாரர்களின் அறிவுசார் சொத்துக்களின் எந்த வடிவத்திலும் உள்ள உரிமைகளை நீங்கள் தற்செயலாக மீறினால், நீங்கள் உடனடியாக அத்தகைய பயன்பாட்டை நிறுத்திவிட்டு விலக வேண்டும்.
  • 4.2. ஸ்பைஸ், அத ன்பிசினஸ், சேவைகள் தொடர்பான எந்தவொரு மற்றும் அனைத்து தனியுரிம மற்றும்/அல்லது இரகசியத் தகவலை நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் வெளிப்படுத்தவோ அல்லது பகிரங்கப்படுத்தவோ மாட்டீர்கள் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள், இதன்மூலம் சேவைகளை அணுகும்போதும் பயன்படுத்தும்போதும் உங்களால் அணுக முடியும். ஸ்பைஸால் வெளிப்படையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டதைத் தவிர, வெப்சைட் அல்லது சேவைகளில் உள்ள உள்ளடக்கத்தை முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ மாற்றவோ, வாடகைக்கு விடவோ, குத்தகைக்கு விடவோ, கடன் வாங்கவோ, விற்கவோ, விநியோகிக்கவோ அல்லது உருவாக்கவோ கூடாது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
 • 5. பயன்பாட்டு நிபந்தனைகள்
  • 5.1வெப்சைட் மற்றும் சேவைகள் 18 வயதுக்குட்பட்ட நபர்களுக்கோ அல்லது ஸ்பைஸ் சேவையிலிருந்து முன்பு இடைநிறுத்தப்பட்ட அல்லது நீக்கப்பட்ட எவருக்கும் கிடைக்காது. இந்த விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் மற்றும்/அல்லது வெப்சைட்/சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் குறைந்தபட்சம் 18 வயது நிரம்பியவர் என்பதை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறீர்கள்.
  • 5.2கீழே உள்ள வெப்சைட் மற்றும் சேவைகள் தற்போது உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் லாபமற்ற பயன்பாட்டிற்காக கிடைக்கப்பெறுகின்றன. எந்த நேரத்திலும் எந்த காரணத்திற்காகவும் இந்த விதிமுறைகளுக்கு இணங்க உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வெப்சைட் மற்றும் சேவைகளை திருத்தவோ அல்லது திரும்பப் பெறவோ ஸ்பைஸ்க்கு உரிமை கொண்டுள்ளது.
  • 5.3சேவைகளைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​தொடர்புடைய தொலைத்தொடர்பு அல்லது இன்டர்நெட் சேவை வழங்குநருடனான ஒப்பந்த விதிமுறைகள் தொடர்ந்து பொருந்தும் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். இதன் விளைவாக, வெப்சைட் மற்றும் சேவைகளை அணுகும் போது அல்லது ஏதேனும் மூன்றாம் தரப்பு கட்டணங்கள் ஏற்படும் போது இணைப்பின் காலத்திற்கு நெட்வொர்க் இணைப்பு சேவைகளை அணுகுவதற்கு தொடர்புடைய தொலைத்தொடர்பு அல்லது இன்டர்நெட் சேவை வழங்குநரால் கட்டணம் விதிக்கப்படலாம். அத்தகைய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு நீங்கள் பொறுப்பேற்கிறீர்கள், மேலும் ஸ்பைஸிடம் இருந்து அதைக் கோர முடியாது அல்லது அதை மறுக்க முடியாது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
  • 5.4 சேவைகளை அணுகுவதற்கு டெலிகாம் ஆபரேட்டர்/இன்டர்நெட் சேவை வழங்குநரால் வழங்கப்படும் இன்டர்நெட் சேவைகளுக்கான பில் செலுத்துபவர் நீங்கள் இல்லையென்றால், சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு பில் செலுத்துபவரிடம் அனுமதி பெற்றதாகக் கருதப்படுவீர்கள்.
  • 5.5சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு நீங்கள் மட்டுமே பொறுப்பாவீர்கள். சேவைகள் மூலம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் உள்ளடக்கம் ஏதேனும் இருந்தால் அதை ஸ்பைஸ் உருவாக்கவோ, கண்காணிக்கவோ, ஆய்வு செய்யவோ அல்லது விசாரணை செய்யவோ மாட்டாது. அத்தகைய உள்ளடக்கத்தில் மூன்றாம் தரப்பு வெப்சைட்கள் மற்றும் உள்ளடக்கத்திற்கான லிங்குகள் இருக்கலாம். லிங்கின் உள்ளடக்கம் ஸ்பைஸின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இல்லை மற்றும் அத்தகைய லிங்க் உள்ளடக்கத்திற்கு ஸ்பைஸ் எந்த வகையிலும் பொறுப்பாகாது. உள்ளடக்கமானது ஸ்பைஸின் எந்த ஆலோசனைகளையும், பார்வைகளையும், கருத்துகளையும் அல்லது நம்பிக்கைகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவோ அல்லது பிரதிபலிக்கவோ செய்யாது. மேலும், உங்கள் PPI வாலட்டில் இருந்து அங்கீகரிக்கப்படாத டிரான்ஸாக்ஷன் குறித்து (www.spicemoney.com இல்) புகார் அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள்.
  • 5.6 ஸ்பைஸின் பெயர் அல்லது நற்பெயர் அல்லது ஸ்பைஸின் துணை நிறுவனங்கள் அல்லது சேவை வழங்குநர்கள் எதையும் சேதப்படுத்தும் விதத்தில் அல்லாமல், சட்டப்பூர்வ நோக்கங்களுக்காக (பொருந்தக்கூடிய அனைத்து சட்டங்களுக்கும் இணங்க) சேவைகள் மற்றும் சேவைகள் மூலம் கிடைக்கும் எதையும் நீங்கள் பொறுப்பான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும். . சேவைகள் மூலம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் தகவலைப் பயன்படுத்துவது உங்களின் முழுப் பொறுப்பு என்பதையும், சேவைகள் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்ட தகவல்களின் சட்டவிரோத பயன்பாட்டிற்கு ஸ்பைஸ் எந்த நேரத்திலும் பொறுப்பேற்காது என்பதையும் நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
  • 5.7 ஸ்பைஸின் பார்ட்னர்கள், விளம்பரதாரர்கள், ஸ்பான்சர்கள், உரிமம் வழங்குபவர்கள் மற்றும் பிற மூன்றாம் தரப்பினர் மற்றும் சேவை வழங்குநர்களின் வெப்சைட் மற்றும் மொபைல் அப்ளிகேஷன் மற்றும் சேவைகளை லிங்க்குகளை பயன்படுத்தி வழங்கப்படும் விளம்பரம் அல்லது பிற உள்ளடக்கத்தை நீங்கள் காணலாம். சேவைகள் மூலம் தோன்றும் உள்ளடக்கம், விளம்பரம் அல்லது லிங்குகளை ஸ்பைஸ் கட்டுப்படுத்தாது மேலும் அந்த வெப்சைட்கள் மற்றும் சேவைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் அப்ளிகேஷன் பயன்படுத்தும் நடைமுறைகளுக்கு பொறுப்பாகாது. கூடுதலாக, இந்தத் வெப்சைட்கள் மற்றும் மொபைல் அப்ளிகேஷன்கள் அல்லது சேவைகள், அவற்றின் உள்ளடக்கம் மற்றும் லிங்குகள் உட்பட, தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கலாம். இந்தத் வெப்சைட்கள் மற்றும் மொபைல் அப்ளிகேஷன்கள் மற்றும் சேவைகள் அவற்றின் சொந்த பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவைக் கொள்கைகளைக் கொண்டிருக்கலாம். சேவைகளில் லிங்கை கொண்ட பிற வெப்சைட்கள் , விளம்பரங்கள் மற்றும் மொபைல் அப்ளிகேஷனில் பிரவுஸ் செய்தல் மற்றும் தொடர்புகொள்வது, அந்த வெப்சைட், விளம்பரங்கள் மற்றும் மொபைல் அப்ளிகேஷனின் சொந்த விதிமுறைகள் மற்றும் கொள்கைகளுக்கு உட்பட்டது. ஸ்பைசால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விளம்பரங்களையும் சலுகைகளையும் நீங்கள் காணலாம். (ஸ்பைஸின் பார்ட்னர்கள், சப்ளையர்கள், விளம்பரதாரர்கள், ஸ்பான்சர்கள், உரிமம் வழங்குபவர்கள் மற்றும் பிற மூன்றாம் தரப்பினர் மற்றும் சேவை வழங்குநர்களுடன்), இது உங்கள் சேவையின் அணுகல் மற்றும் பயன்பாட்டின் போது உங்களுக்கு அவ்வப்போது கிடைக்கும். அத்தகைய விளம்பரங்கள் மற்றும் சலுகைகளில் பங்கேற்க நீங்கள் தேர்வுசெய்தால், உங்கள் பங்கேற்பு தன்னார்வமாகவும் உங்கள் விருப்பப்படியும் இருக்கும் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். மேலும், அத்தகைய விளம்பரங்கள் மற்றும் சலுகைகளின் உள்ளடக்கங்களை நீங்கள் முழுமையாகப் படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும், மேலும் உங்கள் பங்கேற்பிற்கு முன் அவற்றுடன் உடன்பட வேண்டும். இந்த விளம்பரங்கள் மற்றும் சலுகைகள் அவற்றின் சொந்த பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவைக் கொள்கைகள் அந்தந்த வெப்சைட்டில் கிடைக்கலாம் மேலும் நீங்கள் அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றில் பங்கேற்கும் முன், அத்தகைய பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் மற்றும் கொள்கைகளை ஏற்க வேண்டும். அத்தகைய விளம்பரங்கள் மற்றும் சலுகைகளில் நீங்கள் பங்கேற்பதாலும், அதிலிருந்து நீங்கள் பலன்களைப் பெறுவதாலும் உங்களுக்கு அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு ஏற்படும் எந்தச் செலவுகள், பொறுப்புகள், செலவீனங்கள் மற்றும் சேதங்களுக்கு ஸ்பைஸ் பொறுப்பேற்காது.
  • 5.8 (i) வெப்சைட்டில் நகல்களை உருவாக்க, விநியோகிக்க (ii) வெப்சைட்டில் நகலெடுக்க, மீண்டும் உருவாக்க, மாற்ற, ரிவர்ஸ் என்ஜினீயர், பிரித்தெடுக்க, சிதைக்க, பரிமாற்றம் அல்லது மொழிபெயர்க்க முயற்சி செய்தல்; அல்லது (iii) எந்த வகையிலும் வெப்சைட் டெரிவேட்டிவ் படைப்புகளை உருவாக்கவும் உங்கள் சார்பாக மூன்றாம் தரப்பினரை நீங்கள் அனுமதிக்க கூடாது
  • 5.9 நீங்கள் எந்த தகவலையும் ஹோஸ்ட் செய்யவோ, காட்டவோ, பதிவேற்றவோ, மாற்றவோ, வெளியிடவோ, அனுப்பவோ, புதுப்பிக்கவோ அல்லது பகிரவோ கூடாது:
   • (a)மற்றொரு நபருக்கு சொந்தமானது மற்றும் உங்களுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை;
   • (b) மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும், துன்புறுத்தும், அவதூறு, ஆபாசமான, பேடோபிலிக், மற்றொருவரின் தனியுரிமையை ஆக்கிரமித்தல், வெறுக்கத்தக்க, அல்லது இனரீதியாக ஆட்சேபனைக்குரியது, இழிவுபடுத்துதல், தொடர்புபடுத்துதல் அல்லது ஊக்குவிப்பது, பணமோசடி அல்லது வேறுவிதமான சட்டவிரோதமான; அல்லது சட்டவிரோதமாக அச்சுறுத்தல் அல்லது சட்டவிரோதமாக துன்புறுத்துதல் "பெண்களின் அநாகரீகமான பிரதிநிதித்துவம்" உட்பட பெண்களின் அநாகரீகமான பிரதிநிதித்துவம் (தடை) சட்டம், 1986 இன் கீழ் நடவடிக்கை எடுப்படுகிறது;
   • (c) சிறார்களுக்கு எந்த வகையிலும் தீங்கு விளைவிக்கும்;
   • (d)காப்புரிமை, வர்த்தக முத்திரை, பதிப்புரிமை அல்லது பிற தனியுரிமை உரிமைகள் அல்லது மூன்றாம் தரப்பினரின் வர்த்தக ரகசியங்கள் அல்லது விளம்பரம் அல்லது தனியுரிமை உரிமைகளை மீறுதல் அல்லது மோசடி அல்லது திருடப்பட்ட பொருட்களின் விற்பனையில் ஈடுபடக்கூடாது;
   • (e)தற்போதைக்கு நடைமுறையில் உள்ள எந்த சட்டத்தையும் மீறுதல்;
   • (f)அத்தகைய செய்திகளின் தோற்றம் குறித்து முகவரிதாரர்/பயனர்களை ஏமாற்றுதல் அல்லது தவறாக வழிநடத்துதல் அல்லது இயற்கையில் மிகவும் புண்படுத்தும் அல்லது அச்சுறுத்தும் எந்த தகவலையும் தொடர்புபடுத்துதல்;
   • (g) மற்றொரு நபராக ஆள்மாறாட்டம் செய்தல்;
   • (h) சாஃப்ட்வேர் வைரஸ்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் கணினி குறியீடு, ஃபைல்கள் அல்லது புரோகிராம்களை குறுக்கிட, அழிக்க அல்லது கணினி வளத்தின் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது; அல்லது ஏதேனும் ட்ரோஜன் ஹார்ஸ், வார்ம்ஸ், டைம் பாம்ஸ், கேன்சல்போட்கள், ஈஸ்டர் எக்ஸ்அல்லது பிற கம்பியூட்டர் புராகிராமிங் நடைமுறைகளை சேதப்படுத்தும், தீங்கு விளைவிக்கும் வகையில் குறுக்கிடலாம், மதிப்பைக் குறைக்கலாம், மறைமுகமாக குறுக்கிடலாம் அல்லது எந்தவொரு அமைப்பு, தரவு அல்லது தனிப்பட்ட தகவலைப் பெறலாம்;
   • (i)இந்தியாவின் ஒற்றுமை, ஒருமைப்பாடு, பாதுகாப்பு அல்லது இறையாண்மை, வெளி மாநிலங்களுடனான நட்புறவு, அல்லது பொது ஒழுங்கை அச்சுறுத்தும் அல்லது ஏதேனும் அறியக்கூடிய குற்றத்தை தூண்டுவதற்கு தூண்டும் அல்லது எந்தவொரு குற்றத்தையும் விசாரிப்பதைத் தடுக்கும் அல்லது வேறு எந்த நாட்டையும் அவமதிக்கும்.
   • (j)பொய்யாகவோ, தவறானதாகவோ அல்லது தவறாக வழிநடத்துவதாகவோ இருக்கக்கூடாது;
 • 6. சேவைகளுக்கு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டு நிபந்தனைகள்
  பின்வருவனவற்றை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்:
  • 6.1 சரியான தகவலை உள்ளிடுவதற்கு நீங்கள் மட்டுமே பொறுப்பு (பெயர், தொலைபேசி எண், மின்னஞ்சல் முகவரி, வீட்டு முகவரி, பிறந்த தேதி, பாலினம் போன்றவை);
  • 6.2 சேவைகளைப் பெறும்போது தவறான இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அல்லது மின்சாரத் தோல்வி அல்லது உங்கள் பேஜில் உள்ள வேறு ஏதேனும் பிரச்சனைக்கு ஸ்பைஸ் பொறுப்பாகாது;
  • 6.3 எந்தவொரு நிதி நிறுவனம்/வங்கி/பேமெண்ட் கேட்வே சேவை வழங்குநரால் வழங்கப்படும் ஆன்லைன் கட்டண சேவையில் ஏற்படும் தாமதம், இடையூறு அல்லது குறைபாடுகளுக்கு ஸ்பைஸ் எந்த வகையிலும் பொறுப்பாகாது. நிதி நிறுவனம்/வங்கி/பேமெண்ட் கேட்வே சேவை வழங்குநர்களால் வழங்கப்படும் ஆன்லைன் கட்டண சேவையை பயன்படுத்துவதில் அல்லது கூறப்பட்ட ஆன்லைன் கட்டண சேவையின் குறைபாட்டால் உள்ள அனைத்து ஆபத்துகளையும் நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் மற்றும் ஸ்பைஸ் எந்தவொரு சேதம், இழப்பு, செலவு, பொறுப்பு அல்லது தீங்கிற்கு (நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ) எந்த வகையிலும் பொறுப்பேற்காது.
  • 6.4 PPI கணக்கில் பணம் லோடு செய்யும் வரம்பு மாதத்திற்கு ரூ.50000 ஆக இருக்கும்.
  • 6.5 உங்கள் PPI கணக்கு இயல்பிலேயே ரீலோடு ஆகக்கூடியது மற்றும் நிலுவையில் உள்ள தொகை எந்த நேரத்திலும் ரூ. 1 லட்சத்திற்கு (1,00,000/-) அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.
  • 6.6 உங்கள் சொந்த ஃபண்ட் டிரான்ஸ்பர் வரம்பை செட் செய்ய தேவையான ஆப்ஷனை ஸ்பைஸ் வழங்குகிறது.
  • 6.7 பயனாளிக்கான ஃபண்ட் டிரான்ஸ்பர் வரம்பு ஒரு பயனாளிக்கு மாதத்திற்கு ரூ. 1 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
  • (a) ​​உங்கள் பயனர் கணக்கு, பயனர் கணக்கை உருவாக்கிய தேதியிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அல்லது பயனர் கணக்கு மூலம் சேவைகளைப் பெறும்போது நீங்கள் செய்த கடைசி டிரான்ஸாக்ஷன் தேதியிலிருந்து செல்லுபடியாகும். சொல்லப்பட்ட செல்லுபடியாகும் காலம் முடிவடைந்த பிறகு, உங்கள் பயனர் கணக்கு காலாவதியாகிவிடும், அதன்படி உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும். PPI காலாவதியான தேதிக்குப் பிறகு எந்த நேரத்திலும் அத்தகைய நிலுவைத் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக நீங்கள் நிறுவனத்தை அணுகினால், அந்தத் தொகை நிறுவனம் மூலம் உங்கள் வங்கிக் கணக்கைச் சோதித்த பிறகு உங்களுக்குச் செலுத்தப்படும். எங்கள் வாடிக்கையாளர் சேவையை நீங்கள் customercare@spicemoney.com இல் தொடர்பு கொள்ளலாம். வாடிக்கையாளர் அனைத்து நாட்களிலும் காலை 7:00 மணி முதல் இரவு 11:00 மணி வரை நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் சேவை எண்ணான 0120-3986786, 5077786 ஐ அழைக்கலாம். எவ்வாறாயினும், உங்கள் கணக்கு காலாவதியான நாளிலிருந்து மூன்று வருடங்களுக்குள் போது, ​​உங்கள் பயனர் கணக்கில் நிலுவையில் உள்ள நிலுவைகளை ஸ்பைஸ் எடுத்துக்கொள்ள உரிமை உள்ளது. எவ்வாறாயினும், வேலிடிட்டி காலம் முடிவடைவதற்கு முன், குறிப்பிட்ட PPI கணக்கு காலாவதியாகும் 45 நாட்களுக்கு முன்னதாக, SMS அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் சரியான இடைவெளியில் நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்தியைப் பெறுவீர்கள். ஒவ்வொரு வேலிடிட்டி காலமம் காலாவதியான பிறகு, வேலிடிட்டி கால நீட்டிப்பு மற்றும் ஃபார்பெய்ச்சூர் செய்யும் விதிகள் மேலே குறிப்பிட்டது போலவே இருக்கும்.
  • (b) தொடர்ந்து 12 மாதங்களுக்கு எந்தப் டிரான்ஸாக்ஷன் இல்லாத பட்சத்தில், உங்களின் PPI வாலெட் இன்-ஆக்டிவ் செய்யப்படும், மேலும் உரிய கவனத்திற்குப் பிறகுதான் அது ரீ-ஆக்டிவ் செய்யப்படும்.
  • 6.8 உங்கள் கணக்கை மூடவும், உங்கள் பயனர் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுக்கவும் ஸ்பைஸை நீங்கள் அணுகலாம். உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் உள்ள தொகையை டிரான்ஸ்பர் செய்ய ஸ்பைஸிடம் கோரிக்கையை எழுப்ப வேண்டும். ஸ்பைஸ் வாடிக்கையாளரின் அடையாளத்தை சோதித்து, தொகையை நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தும். ஸ்பைஸ் தொகையை வித்டிராவல் செய்த பிறகு கணக்கை கிளோஸ் செய்ய வேண்டும்.
  • 6.9 சேவைகளின் கீழ் பேமெண்ட் டிரான்ஸால்சஜன் உட்பட மூன்றாம் தரப்பினருடனான உங்கள் கடிதப் போக்குவரத்து அல்லது தொடர்புடைய நடவடிக்கைகள் உங்களுக்கும் அந்த மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் இடையே மட்டுமே நடைபெறும். மூன்றாம் தரப்பினருடனான உங்கள் டிரான்ஸாக்ஷனின் விளைவாக ஏற்படும் எந்தவொரு இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கும் ஸ்பைஸ் பொறுப்பேற்காது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
  • 6.10 கட்டண அடிப்படையிலான சேவைகள், அந்தச் சேவைகள் வழங்கப்படும் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, நீங்கள் கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டும்:
  • (a) ​​கட்டண அடிப்படையிலான சேவைகளைப் பெறுவதற்குக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்துக் கட்டணங்களையும் செலுத்த ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். வேறுவிதமாகக் குறிப்பிடப்படாத வரை, அனைத்து தொகையும் இந்திய ரூபாயில் இருக்கும்.
  • (b) ஸ்பைஸ், பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களால் தேவைப்பட்டால், எந்த நேரத்திலும், கட்டணத்தை நிர்ணயிக்கும் தொகையை அல்லது அடிப்படையை மாற்றலாம் அல்லது புதிய கட்டணங்கள் அல்லது கட்டணங்களை நிறுவலாம்.
  • (c) ஸ்பைஸுக்கு செலுத்தப்படும் கட்டணம் கட்டணத்திற்கான அனைத்து வரிகள், சில்வரிகள் அல்லது சட்டப்பூர்வ உரிமைகோரல்கள், கடந்த காலமோ, நிகழ்காலமோ அல்லது எதிர்காலமோ எதுவாக இருந்தாலும், அபராதங்கள் அல்லது உரிமைகோரல்கள் உட்பட, உங்களால் பொறுப்பேற்கப்படும் மற்றும் செலுத்தப்படும்.
  • (d) வாய்ஸ் கால்கள், ஜிபிஆர்எஸ் செயல்படுத்தும் கட்டணங்கள், இன்டர்நெட் கட்டணங்கள் மற்றும் குறிப்பிட்ட எண்களில் இருந்து SMS அனுப்ப/பெறுவதற்கான கட்டணங்கள் உட்பட ஆனால் அவை மட்டுப்படுத்தப்படாத இணைப்புக்கான செலவுகள் உங்களின் அந்தந்த சேவை வழங்குநர்களால் குறிப்பிடப்பட்ட கட்டணங்களின்படி உங்களால் ஏற்கப்படும்.
  • 6.11 பயனர் கணக்கில் லோடு செய்யப்பட்ட/ரீலோட் செய்யப்பட்ட தொகையைத் ரீபண்ட் செய்தல், சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப, நடைமுறையில் உள்ள ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பின்படி மற்றும் அவ்வப்போது நடைபெறும்.
  • 6.12 வாலெ ட் மூலம் மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து வாங்கப்பட்ட/பெறப்பட்ட தயாரிப்பு/விற்பனை/பொருட்கள்/சேவைகளில் ஏதேனும் குறைபாட்டிற்கு ஸ்பைஸ் பொறுப்பேற்காது/ பொறுப்பாகாது.
  • 6.13 GPRS/EDGE/3G தோல்வி/இன்டர்நெட் இணைப்பு தோல்வி/டவுன்லோடு எரர் போன்ற காரணங்களால் சேவைகளை வழங்காததற்கு ஸ்பைஸ் எந்த வகையிலும் பொறுப்பாகாது.
  • 6.14 உங்கள் பயனர் கணக்கு தொடர்பான பாஸ்வேர்ட் மற்றும் பிற தகவல்கள் இரகசியத் தகவல் என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொண்டு ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
  • 6.15 ரெசிப்ட்டில் உடனடியாக பேஸ்வேர்டை மாற்றவும், பேஸ்வேர்டை அவ்வப்போது மாற்றவும் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் (ஒவ்வொரு 15 நாட்களுக்கும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது).
  • 6.16 உங்கள் பேஸ்வேர்டு மற்றும் உங்கள் பயனர் கணக்கைப் பற்றிய பிற ரகசியத் தகவலை நீங்கள் யாரேனும் ஒருவருடன் பகிர்ந்து கொண்டாலோ அல்லது பேஸ்வேர்டை அவ்வப்போது மாற்றுவது குறித்த இந்த விதிமுறைகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளைக் கடைப்பிடிக்கத் தவறினாலோ ஸ்பைஸ் பொறுப்பாகாது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
  • 6.17 உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுடன் உங்கள் பயனர் கணக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளதை நீங்கள் புரிந்துகொண்டு ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
  • 6.18 இழப்பு/திருட்டு/மொபைல் எண் மற்றும்/அல்லது சிம் தொலைந்தால், பயனர் கணக்கின் அங்கீகரிக்கப்படாத பயன்பாட்டிற்கு ஸ்பைஸ் பொறுப்பேற்காது, அத்தகைய இழப்பு/திருட்டு/தவறான பயன்பாடு குறித்து நீங்கள் ஸ்பைஸ் வாடிக்கையாளர் சேவைக்குத் தெரிவித்து, அதே மொபைல் எண்ணைக் கொண்ட புதிய சிம்மைப் பயன்படுத்தி ரீ ஆக்டிவேட் செய்யாத வரை பயனர் கணக்கு தற்காலிகமாகத் முடக்கப்படும். அத்தகைய இழப்பு/திருட்டு/தவறான பயன்பாடு மற்றும் உங்கள் பயனர் கணக்கைத் முடக்குவதற்கான உங்கள் கோரிக்கை செயல்படுத்தப்படும் வரை, உங்கள் பயனர் கணக்கின் அங்கீகரிக்கப்படாத பயன்பாட்டிற்கு நீங்கள் தொடர்ந்து பொறுப்பாவீர்கள் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
  • 6.19 எந்த விதத்திலும் பயனர் கணக்கின் எந்தவொரு பயன்பாடு/தவறான பயன்பாட்டிற்கும் ஸ்பைஸ் பொறுப்பாகாது என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
  • 6.20 ஸ்பைஸ்ஆனது, எந்தவொரு அரசாங்கத்தின்/ சட்டப்பூர்வ/ஒழுங்குமுறை அதிகாரம் மற்றும்/அல்லது நீதிமன்றத்தின் எந்தவொரு சட்டங்கள் அல்லது வழிகாட்டுதல்/ஆணைக்கு இணங்க, பயனருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டோ அல்லது இல்லாமலோ பயனர் கணக்கை உருவாக்குதல் மற்றும் செயல்படுத்துவதற்கான நடைமுறை மற்றும் செயல்முறையை மாற்றலாம்.
  • 6.21 தற்போதைக்கு ஸ்பைஸ் பிராந்தியத்தில் மட்டுமே சேவைகளை வழங்குகிறது, எனவே 18 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மற்றும் இந்தியாவில் வசிக்கும் நபர்கள் மட்டுமே சேவைகளில் சேரலாம். இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள மொபைல் எண் அல்லது IP முகவரிகளில் இருந்து வெப்சைட் மற்றும் சேவைகளை அணுகுவதைத் தடுக்கும் உரிமையை ஸ்பைஸ் கொண்டுள்ளது.
  • 6.22 வெப்சைட் மூலம் சேவைகளைப் பெறுவதற்கு நீங்கள் போலி ஐடியைப் பயன்படுத்தவோ அல்லது உருவாக்கவோ அல்லது போலி/தவறான சுயவிவரத் தகவலை வழங்கவோ கூடாது என்பதை ஒப்புக்கொண்டு உறுதியளிக்கிறீர்கள்.
  • 6.23 உங்கள் மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது உங்கள் தனிப்பட்ட சுயவிவரத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால், customercare@spicemoney.com அல்லது mcom.support@spicemoney.com என்ற ஈமெயிலுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புவதன் மூலம் ஸ்பைஸுக்கு உடனடியாகத் தெரிவிக்க ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
  • 6.24 வெப் சர்வர் ஹோல்டரின் முடிவில் ஏதேனும் தொழில்நுட்ப அல்லது மேனுவல் எரர் காரணமாக ஏதேனும் பிழை ஏற்பட்டால், ஸ்பைஸ் எந்த இழப்பீடும் செலுத்த பொறுப்பேற்காது.
  • 6.25 உங்கள் டிவைஸ் மற்றும் நீங்கள் கூறிய டிவைஸை இன்டர்நெட் உடன் இணைக்கும் இன்டர்நெட் சேவைகளுக்கு நீங்கள் மட்டுமே பொறுப்பு.
  • 6.26 சேவைகள் தொடர்பான டிரான்ஸாக்ஷன் செய்திகளைப் பெறுவதில் இருந்து விலகுவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை என்பதை ஒப்புக்கொண்டு உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள்.
  • 6.27 சந்தேகத்தின் பேரில் அல்லது வெப்சைட்டை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக உங்களின் சார்பாக இருக்கும் பிற நபர்களின் செயல்கள் அல்லது தவறுகள் அல்லது மீறல்கள் தொடர்பான பிற தனிப்பட்ட அல்லது தனியுரிமத் தகவல்கள் உட்பட.ஸ்பைஸ் உங்களிடமிருந்து பெறுவதற்கு ஸ்பைஸுக்கு தேவைப்படும் அனைத்து விவரங்களையும் வழங்க ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் மற்றும் உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள்,
  • 6.28 ஸ்பைஸ் PPI டிரான்ஸாக்ஷன் கட்டணங்கள் குறைந்தபட்சம் ரூ. 10, அதிகபட்சம் 0.70% அல்லது ரூ.175 (ரூ. 25,000 டிரான்ஸாக்ஷனுக்கு) அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏஜென்ட் எவரேனும் அதற்கு மேல் வசூலித்தால், நீங்கள் நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் சேவை எண்களான 0120-3986786, 0120-5077786 காலை 7:00 மணி முதல் இரவு 11:00 மணி வரை, அனைத்து நாட்களிலும் அழைக்கலாம் அல்லது customercare@spicemoney.comஎன்ற ஈமெயிலுக்கு அல்லது எங்கள் குறை தீர்க்கும் அதிகாரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.
 • 7. சேவையில் மாற்றங்கள் மற்றும் குறுக்கீடு
  உங்களுக்கு அறிவிப்பு தெரிவித்து அல்லது தெரிவிக்காமல் சேவையை மாற்ற அல்லது நிறுத்துவதற்கான உரிமையை ஸ்பைஸ் கொண்டுள்ளது. ஸ்பைஸ் சேவையை மாற்றியமைக்க அல்லது நிறுத்துவதற்கான உரிமையைப் பயன்படுத்தினால், ஸ்பைஸ் உங்களுக்கோ அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கோ பொறுப்பாகாது. எங்கள் வெப்சைட்டின் செயல்பாடு ஸ்பைஸின் கட்டுப்பாட்டிற்கு வெளியே பல காரணிகள் அல்லது சூழ்நிலைகளால் குறுக்கிடலாம் அல்லது மோசமாக பாதிக்கப்படலாம் என்பதால் வெப்சைட்டிற்கான தொடர்ச்சியான, தடையற்ற அல்லது பாதுகாப்பான அணுகலுக்கு ஸ்பைஸ் உத்தரவாதம் அளிக்காது என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
 • 8. இறுதி பயனர் தகவல் சேகரிப்பு
  உங்களிடமிருந்து IP முகவரி மற்றும் வெப்சைட் பயன்பாட்டுத் தகவலை ஸ்பைஸ் சேகரிக்கக்கூடும் என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். ஸ்பைஸ் மேற்கூறிய தகவலை,
  • எங்களின் வெப்சைட் மற்றும் சேவைகளை பராமரிக்க, இயக்க, வழங்க மற்றும் மேம்படுத்துவதற்கு மற்றும்; மற்றும்
  • ஒரு தனிநபரின் பாதுகாப்பைப் பாதுகாக்க, சட்டத் தேவைகள் அல்லது செயல்முறைக்கு இணங்க, அல்லது மோசடியைத் தடுக்க அல்லது விசாரிக்கத் தேவையான இடங்களில் பயன்படுத்தலாம். ஸ்பைஸ் உங்களை தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவலை சப்ளையர்கள், சப் கான்டிராக்டர்கள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் எங்கள் சார்பாக செயல்பாடுகளைச் செய்ய நாங்கள் பயன்படுத்தும் பிற வணிகங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். எடுத்துக்காட்டாக, மின்னஞ்சல் விளம்பரங்களை அனுப்ப அல்லது மார்க்கெட்டிங் உதவியை வழங்க அல்லது வாடிக்கையாளர் சேவையை வழங்க ஸ்பைஸ் மூன்றாம் தரப்பினரைப் பயன்படுத்தலாம். நாங்கள் அவர்களை ஈடுபடுத்தியுள்ள செயல்பாடுகளுக்காக மட்டுமே இந்த நிறுவனங்கள் உங்கள் தகவலை அணுகும் . அத்தகைய நிறுவனங்கள் உங்களை தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவலுக்கான அணுகல் பெற்றிருந்தால், உங்கள் தகவலை ரகசியமாக வைத்திருக்கும் எங்களுடனான அவர்களின் ஒப்பந்தம் இருக்கும்.
 • 9. அவைலபிலிட்டி
  • 9.1 எல்லா நேரங்களிலும் சேவைகள் கிடைக்க ஸ்பைஸ் நியாயமான முயற்சிகளைப் பயன்படுத்தும். இருப்பினும், இன்டர்நெட் சேவை வழங்குநர்களின் நெட்வொர்க்குகள் மூலம் சேவைகள் வழங்கப்படுவதையும் அவர்களைச் சார்ந்து இருப்பதையும் நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள், எனவே ஸ்பைஸின் நியாயமான கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட காரணிகளால் சேவைகளின் தரம் மற்றும் கிடைக்கும் தன்மை பாதிக்கப்படலாம். ஸ்பைஸுக்குக் காரணமில்லாத காரணங்களுக்காகவும், மூன்றாம் தரப்பு சேவை வழங்குநரால் கூறப்படும் ஏதேனும் காரணங்களுக்காகவும் சேவைகள் உங்களுக்குக் கிடைக்காமல் போனால், எந்தவொரு நிகழ்விலும் ஸ்பைஸ் அதற்குப் பொறுப்பேற்காது.
  • 9.2 போர், தொழில்துறை நடவடிக்கை, வெள்ளம் அல்லது இயற்கை பேரிடர் ஆகியவற்றின் காரணமாக வெப்சைட் அல்லது சேவைகள் கிடைக்காதது அல்லது செயல்படாததற்கு ஸ்பைஸ் பொறுப்பேற்காது என்பதை இதன்மூலம் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் மற்றும் உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள். சேவைகளை உங்களுக்கு வழங்கும் இன்டர்நெட் சேவை வழங்குநர் மற்றும்/அல்லது வேறு ஏதேனும் மூன்றாம் தரப்பினர் மற்றும்/அல்லது ஏதேனும் இடைத்தரகர் காரணமாக ஏற்படும் சேவைகளின் செயல்பாட்டில் ஏதேனும் இடையூறு மற்றும்/அல்லது சேவைகள் கிடைக்காமல் போனதற்கு ஸ்பைஸ் பொறுப்பாகாது மற்றும் நீங்கள் ஸ்பைஸை எந்த வகையிலும் பொறுப்பேற்க கூறமாட்டீர்கள் என்பதை நீங்கள் மேலும் ஒப்புக்கொண்டு உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள்.
 • 10. சிஸ்டம் தேவைகள்
  • 10.1 சேவைகளை அணுகவும் பயன்படுத்தவும், மொபைல், கணினி அல்லது லேப்டாப் அல்லது இன்டர்நெட் இணைப்புடன் இணக்கமான ஏதேனும் டிவைசாக உங்கள் டிவைஸ் இருக்க வேண்டும்.
  • 10.2 சேவைகளை அணுகுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் தேவையான அனைத்து டெக்கினிக்கல் ஸ்பேஸிபிகேஷனையும் உங்கள் டிவைஸ் பூர்த்திசெய்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்துவது உங்கள் பொறுப்பு.
 • 11. நிறுத்துதல்
  பொருந்தக்கூடிய எந்தவொரு சட்டத்தின் கீழும் கிடைக்கக்கூடிய தீர்வுகள் இருந்தபோதிலும், ஸ்பைஸ் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சேவைகளை ஸ்பைஸ் தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ மறுக்கலாம், வரம்புகள் விதிக்கலாம், இடைநிறுத்தலாம் அல்லது முடக்கலாம்: (a ) ​​சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான உங்கள் உரிமைகளை நீங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தியுள்ளீர்கள்; அல்லது (b) நீங்கள் இந்த விதிமுறைகள் அல்லது தனியுரிமைக் கொள்கையை மீறுகிறீர்கள்; அல்லது, (c) பொருந்தக்கூடிய சட்டம், விதிகள் அல்லது ஒழுங்குமுறைகளை மீறும் எந்தவொரு செயலையும் அல்லது தவறையும் நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள்; அல்லது, (d) ஸ்பைஸ் அல்லது ஸ்பைஸின் பிற பயனர்கள் அல்லது சப்ளையர்கள் அல்லது சேவை வழங்குநர்கள் உட்பட, ஸ்பைஸுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எந்தவொரு செயலையும் அல்லது தவறையும் நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள்; அல்லது, (e) நீங்கள் ஒரு சட்டவிரோத செயலைச் செய்ய, அல்லது அத்தகைய செயலைச் செயல்படுத்த, எளிதாக்க, உதவி அல்லது தூண்டும் நோக்கத்திற்காகச் சேவைகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளீர்கள்; அல்லது, (f ) ஸ்பைஸின் முன் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியின்றி ஸ்பைஸ் மற்றும்/அல்லது சேவைகள் தொடர்பான இரகசியமான மற்றும்/அல்லது தனியுரிமத் தகவலைப் பொதுவில் வெளியிட்டீர்கள். முடிக்கப்பட்ட போதிலும், நீங்கள் சேவைகளைப் பயன்படுத்தும்போதும் அணுகும்போதும் உங்களால் வழங்கப்பட்ட அல்லது உங்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட தகவலைப் பயன்படுத்த ஸ்பைஸ் தொடர்ந்து உரிமை பெறும் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
 • பொறுப்பிற்கான வரம்பு
  எந்தவொரு நேரடியான, மறைமுகமான, தற்செயலான, அல்லது அதன் விளைவாக ஏற்படும் சேதம், இழப்பு லாப இழப்பு, தரவு இழப்பு, வேலை நிறுத்தம் உட்பட) பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்படும் அதிகபட்ச அளவிற்கு, குற்றம் சாட்டப்பட்ட பொறுப்பு அல்லது நடவடிக்கை வடிவம், அல்லது மற்றவையும் உள்ளிட்ட கவனக்குறைவால், அறிவுசார் சொத்துரிமை மீறல், தயாரிப்பு பொறுப்பு மற்றும் கண்டிப்பான பொறுப்பேற்றல் காரணமாக ஏற்படும், அல்லது பயன்பாடு அல்லது வெப்சைட் அல்லது சேவைகளை அணுகி பயன்படுத்த இயலாமை தொடர்பாக, அல்லது சேவைகளின் செயல்பாட்டில் ஏதேனும் தோல்வி, பிழை அல்லது செயலிழப்பு, அல்லது ஸ்பைஸின் ஊழியர்களால் செய்யப்பட்ட ஏதேனும் தவறு அல்லது பிழை அல்லது அல்லது சேவைகள் மூலம் வழங்கப்படும் உள்ளடக்கத்தை நீங்கள் நம்பியிருப்பதால், அல்லது ஸ்பைஸுடனான எந்தவொரு தொடர்பிலிருந்தும் அல்லது சேவைகள் மூலம் தகவலுக்கான கோரிக்கையின் ஏதேனும் மறுப்பு அல்லது ரத்துசெய்தல், அல்லது தக்கவைத்தல், நீக்குதல், வெளிப்படுத்துதல் அல்லது வேறு ஏதேனும் பயன்பாட்டிலிருந்து அல்லது சேவைகள் மூலம் உள்ளடக்கத்தை இழத்தல், ஸ்பைஸ் போன்ற சேதங்களின் சாத்தியக்கூறு குறித்து அறிவுறுத்தப்பட்டதா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் ஸ்பைஸ் அதன் அதிகாரிகள், இயக்குனர்கள், பார்ட்னர்கள், பணியாளர்கள், சப் கான்டிராக்டர்கள், ஏஜெண்டுகள், பேரென்ட் நிறுவனங்கள், சிஸ்டர் நிறுவனங்கள், உதவி பெறும் நிறுவனங்கள் மற்றும் மற்ற இணை உள்பட பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள்.
 • 12.1 PPI வாடிக்கையாளரின் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு
  அங்கீகரிக்கப்படாத எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் டிரான்ஸக்ஷனிலிருந்து எழும் வாடிக்கையாளர் பொறுப்பு பின்வருவதற்கு மட்டுப்படுத்தப்படும்:
 • விவரங்கள்வாடிக்கையாளரின் அதிகபட்ச பொறுப்பு (PPI ஹோல்டர்) (₹)
  நிறுவனத்தின் பங்களிப்பான மோசடி / அலட்சியம் / குறைபாடு ஏற்பட்டால் (PPI ஹோல்டரால் டிரான்ஸாக்ஷன் ரிப்போர்ட் செய்யப்பட்டதா இல்லையா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல்).பூஜ்ய பொறுப்பு
  மூன்றாம் தரப்பு மீறல், குறைபாடு நிறுவனத்திடமோ அல்லது வாடிக்கையாளரிடமோ இல்லை, ஆனால் கணினியில் ஏதோ ஒரு இடத்தில் உள்ளது, மேலும் வாடிக்கையாளர் அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டண பரிவர்த்தனை குறித்து நிறுவனத்திற்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு டிரான்ஸாக்ஷன் வாடிக்கையாளரின் பொறுப்பு, நிறுவனத்திடமிருந்து வாடிக்கையாளர் டிரான்ஸாக்ஷன் தகவல் பரிமாற்றத்தைப் பெறுவதற்கும் வாடிக்கையாளர் நிறுவனத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்படாத பரிவர்த்தனையைப் புகாரளிப்பதற்கும் இடையே உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தது -
  i.மூன்று நாட்களுக்குள்*பூஜ்ய பொறுப்பு
  ii. நான்கு முதல் ஏழு நாட்களுக்குள்*டிரான்ஸாக்ஷன் மதிப்பு அல்லது ரூ. ஒரு டிரான்ஸாக்ஷனுக்கு 10,000, அதற்கும் குறைவானது
  iii. ஏழு நாட்களுக்கு மேல்*டிரான்ஸாக்ஷன் மதிப்பு
  PPI ஹோல்டரின் அலட்சியத்தால் இழப்பு ஏற்பட்டால், அவர் பேமெண்ட் /லாகின் கிரெடென்ஷியலை பகிர்ந்துள்ளார் போன்ற சந்தர்ப்பங்களில், அங்கீகரிக்கப்படாத டிரான்ஸாக்ஷனை நிறுவனத்திடம் தெரிவிக்கும் வரை வாடிக்கையாளர் முழு இழப்பையும் ஏற்றுக்கொள்வார். குறிப்பு: அங்கீகரிக்கப்படாத டிரான்ஸாக்ஷன் ரிப்போர்டிங்கிற்கு பிறகு ஏற்படும் எந்த இழப்பும் நிறுவனத்தால் ஏற்கப்படும்.ஆக்சுவல் டிரான்ஸாக்ஷன் மதிப்பு
 • 13. உத்தரவாதங்களின் பொறுப்புத் துறப்பு
  • 13.1இந்த விதிமுறைகளில் வெளிப்படையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதைத் தவிர, வெப்சைட்/சேவைகள் அல்லது ஏதேனும் உள்ளடக்கம் அல்லது உதவித் தகவல் தொடர்பான வேறு எந்த உத்தரவாதத்தையும் ஸ்பைஸ் வெளிப்படையாக மறுக்கிறது. எந்தவொரு வெளிப்படையான அல்லது மறைமுகமான உத்தரவாதம் அல்லது தரம், சேவைகள் மூலம் வழங்கப்படும் தகவலின் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றின் உத்தரவாதம் இல்லாமல் சேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஸ்பைஸ் சேவைகள் தொடர்பான அனைத்து வெளிப்படையான மற்றும் மறைமுகமான உத்தரவாதங்களையும் மறுக்கிறது. கம்ப்யூட்டர்/லேப்டாப் மற்றும் பிற இணக்கமான டிவைஸ் அல்லது உங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்கு வழங்கப்படும் வேறு ஏதேனும் சேவைகள், கம்ப்யூட்டர்/லேப்டாப் மற்றும் பிற இணக்கமான டிவைஸில் இருக்கும் பிற இணக்கமான டிவைஸ் அல்லது வெப்சைட் மற்றும் உள்ளடக்கம் போன்ற சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதால் உங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்கு எந்தச் சேதமும் ஏற்படாது என்று ஸ்பைஸ் உத்திரவாதம் அளிக்காது. சேவைகளின் பயன்பாடு மற்றும் அணுகல் முற்றிலும் அல்லது உங்கள் சொந்த விருப்பத்தின் பெயரில் அல்லது பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்படும் அதிகபட்சம் வரம்பில் உள்ளது என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
  • 13.2வெப்சைட்டும் சேவையும் தடையின்றி, சரியான நேரத்தில், பாதுகாப்பான அல்லது பிழையின்றி செயல்படும் அல்லது சேவை எப்போதும் கிடைக்கும் அல்லது பிழைகள் இல்லாமல் இருக்கும் அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து விடுபடும் என்று ஸ்பைஸ் உத்தரவாதம் அளிப்பதில்லை
  • 13.3உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ற சேவைகளை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீர்கள் என்று ஸ்பைஸ் உத்திரவாதமோ அல்லது பிரதிநிதித்துவத்தையோ அளிப்பதில்லை. உங்கள் மொபைல், கம்ப்யூட்டர்/லேப்டாப் மற்றும் பிற இணக்கமான டிவைஸில் நீங்கள் பெறும் தகவல்கள் தொழில்நுட்ப குறைபாடுகள் இல்லாமல் இருக்கும் என்பதற்கு ஸ்பைஸ் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது மற்றும் உத்தரவாதம் அளிக்காது.
  • 13.4 வெப்சைட் மற்றும்/அல்லது சேவைகள் வைரஸ்கள் மற்றும்/அல்லது பிரச்சினையை ஏற்படுத்தும் அல்லது அழிவை ஏற்படுத்தும் கூறுகளைக் கொண்ட பிற குறியீடுகள் இல்லாமல் இருக்கும் என்பதற்கு ஸ்பைஸ் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது மற்றும் உத்தரவாதம் அளிக்காது. உங்களின் குறிப்பிட்ட தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய, பொருத்தமான பாதுகாப்பு (ஆன்டி வைரஸ் மற்றும் பிற செக்யூரிட்டி செக்-அப்ஸ்) செயல்படுத்துவது உங்கள் பொறுப்பு.
  • 13.5மேலே வரையறுக்கப்பட்டுள்ள தனியுரிமைக் கொள்கைக்கு உட்பட்டு, சேவைகளை அணுகும் மற்றும் பயன்படுத்தும் போது நீங்கள் வழங்கும் அனைத்து தகவலையும் பயன்படுத்த ஸ்பைஸுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும்.
 • 14. இழப்பீடு
  நீங்கள் வெப்சைட் அல்லது சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதன் காரணமாக அல்லது ஏதேனும் மூன்றாம் தரப்பினரால் செய்யப்படும் நியாயமான வழக்கறிஞர்கள் கட்டணம் உட்பட ஏதேனும் கோரிக்கை, நீங்கள் வெப்சைட்/சேவைகளை அங்கீகரிக்காமல் பயன்படுத்துதல், இந்த விதிமுறைகளை மீறுதல் அல்லது உங்கள் எந்தவொரு மூன்றாம் தரப்பினரின் எந்தவொரு அறிவுசார் சொத்துரிமை மற்றும்/அல்லது உங்களால் பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தை மீறுவது உட்பட எந்தவொரு உரிமைகளையும் மீறுதல் போன்ற வற்றால் ஸ்பைஸ், உரிமதாரர்கள், ஸ்பைஸின் பிசினஸ் பார்ட்னர்கள் அல்லது சேவை வழங்குநர்கள் மற்றும் அந்தந்த அதிகாரிகள், இயக்குநர்கள், பார்ட்னர்கள், ஊழியர்கள், சப் கான்டிராக்டர்கள், ஏஜெண்டுகள், பேரண்ட் நிறுவனங்கள், சிஸ்டர் நிறுவனங்கள், துணை நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற துணை நிறுவனங்கள், ஆகியவைக்கு இழப்பீடு வழங்க ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
 • 15. விதிமுறைகளில் திருத்தங்கள்
  உங்களுக்கு எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி, அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து ஆவணங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் உட்பட, ஸ்பைஸ் இந்த விதிமுறைகளை அவ்வப்போது திருத்தலாம் மற்றும் மாற்றலாம். அதில் இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து ஆவணங்கள் மற்றும் கொள்கைகளிலும் மாற்றங்கள் உட்பட விதிமுறைகளில் செய்யப்பட்ட எந்த மாற்றங்களுக்கும் நீங்கள் கட்டுப்படுவதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள், சேவைகளைத் தொடர்ந்து அணுகுவதும் பயன்படுத்துவதும் திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகளை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டதைக் குறிக்கும். திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகள் எதையாவது நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்றால், சேவைகளை மேலும் பயன்படுத்துவதையும் அணுகுவதையும் நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும். ஸ்பைஸ் இந்த விதிமுறைகளை குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் படிக்குமாறு அறிவுறுத்துகிறது, ஏனெனில் இது அவ்வப்போது மாறக்கூடும்.
 • 16. முழு ஒப்பந்தம்
  தனியுரிமைக் கொள்கை உள்ளிட்ட "விதிமுறைகள்" உங்களுக்கும் ஸ்பைஸுக்கும் இடையிலான முழு ஒப்பந்தத்தையும் உருவாக்குகிறது மற்றும் உங்கள் அணுகல் மற்றும் சேவைகளின் பயன்பாட்டை நிர்வகிக்கிறது, வெப்சைட் மற்றும் சேவைகள் தொடர்பாக உங்களுக்கும் ஸ்பைஸுக்கும் இடையிலான எந்தவிதமான முன் ஒப்பந்தங்களையும் மாற்றியமைக்கிறது.